Åbo Akademis tillgänglighetsutlåtande för tjänsten Moodle

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller lärplattformen Moodle https://moodle.abo.fi

Tillgänglighetsutlåtandet har upprättats 14.9.2020. Det har uppdaterats 14.9.2020.

Tillgänglighet innebär att så många som möjligt kan använda digitala tjänster på ett enkelt och jämlikt sätt. En tillgänglig tjänst är tekniskt tillgänglig,
tjänstens användargränssnitt är tydligt och innehållet är förståeligt. Tillgänglighetskraven grundar sig på lagen om tillhandahållande av digitala tjänster,
som grundar sig på EU:s tillgänglighetsdirektiv.

Vi har själva granskat hur tillgänglig tjänsten är.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Tjänsten uppfyller delvis tillgänglighetskraven på nivå AA i WCAG 2.1 (dvs. Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 (informationen på engelska)) enligt lagen om digitala tjänster.

Icke-tillgängligt innehåll

Webbplatsen uppfyller ännu inte alla krav.

Möjlig att uppfatta: Otillräcklig kontrast mellan text och bakgrund

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst? Beskriv den för oss och vi ska göra vårt bästa för att åtgärda den.

Kontaktuppgifter

Om du upptäcker brister i tillgängligheten i kursinnehållet i Moodle, kontakta kursens lärare.

Om du upptäcker brister i tillgängligheten i Moodle, som inte är relaterade till kursinnehåll, kontakta oss per e-post: tillgangligt@abo.fi.

Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor
kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets
webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra den digitala tillgängligheten.

Vi har förbundit oss vid att förbättra tillgängligheten till den digitala tjänsten.

Detta tillgänglighetsutlåtande berör inte innehållet som skapas av lärarna, men Åbo Akademi arbetar proaktivt med att informera och utbilda personalen om webtillgänglighetsdirektivets
krav och hur man skapar tillgängligt material.