Log in with abo.fi account

Cookies must be enabled in your browser Help with Cookies must be enabled in your browser

Other Users

Om din organisation hör till
Haka-federationen kan du logga in här:

If your organization is a member of
the Haka federation you can login here:

haka-logo
Personer med abo.fi-användarnamn loggar
INTE in via HAKA utan via
inloggningen till vänster.

People with abo.fi username should
NOT log in using HAKA but
via login to the left.
Problem med inloggning/Problems with login: helpdesk@abo.fi

Moodle-stöd/Moodle support: elarande@abo.fi