Logga in med abo.fi-konto

Din webbläsare måste tillåta cookies. Hjälp med Din webbläsare måste tillåta cookies

Övriga användare

Om din organisation hör till
Haka-federationen kan du logga in här:

If your organization is a member of
the Haka federation you can login here:

haka-logo
Personer med abo.fi-användarnamn loggar
INTE in via HAKA utan via
inloggningen till vänster.

People with abo.fi username should
NOT log in using HAKA but
via login to the left.OBS! denna moodle har servicetimme varje torsdag mellan kl 5:00 och 6:00.
Mera information om detta via denna länk

Please note! This moodle has maintenance hour every Thursday from 5:00 AM to 6:00AM.
Click here for more information