moodle 3: Log in with Åbo Akademi account

Cookies must be enabled in your browser

Log in using your account on:ÅA har övergått från LDAP- till HAKA-inloggning
22.6.2021. Kontrollera att du kommer
åt de kurser du behöver!
Om inte, kontakta elarande@abo.fi.
För närmare information, se intra
Login at ÅAU changed from LDAP to HAKA
on 22 June, 2021, please make sure that you
can access the courses you should be able to access!
If not, please contact elarande@abo.fi.
For more information, see intranet

Problem med inloggning/Problems with login: helpdesk@abo.fi
Moodle-stöd/Moodle support: elarande@abo.fi


Åbo Akademis tillgänglighetsutlåtande för tjänsten Moodle
Åbo Akademi University Moodle system accessibility statement

Kommande underhåll / Upcoming maintenance:
5.10.2021 8:00-10:00
7.12.2021 8:00-10:00
1.2.2022 8:00-10:00
5.4.2022 8:00-10:00